info@norwichschool.ac.th (+66) 2-451-1100 to 2

กิจกรรมวันนานาชาติประจำปี 2566

We will celebrate International Day at Norwich International School on Monday, 29th May 2023. As a diverse school community, we will have many fun activities celebrating internationalism, diversity and traditions. This event will be a student-only event starting at 08:00 – 10:45am.

ทางโรงเรียนกำลังจะมีการเฉลิมฉลองเนื่องในวันนานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ในฐานะที่เป็นชุมชนโรงเรียนที่หลากหลายในเชื้อชาติ เราจะมีกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ มากมายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความเป็นนานาชาติ ความแตกต่าง และประเพณีต่างๆ โดยเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนซึ่งจะดำเนินตั้งแต่เวลา 8:00 – 10:00 น.

#โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรบริติช #โรงเรียนนานาชาติพระราม2 #openhouse #นอริช #โรงเรียนนานาชาติ #britishschool #norwich #rama2 #bkk #internationalschool #samutsakhon #thebestvalueineducation