info@norwichschool.ac.th (+66) 2-451-1100 to 2

Year 6 to Year 7 Transition Meeting⬆️

การประชุมเลื่อนชั้นของนักเรียนระดับชั้น Year 6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Year 7

We are excited to invite our Year 6 families into Norwich and share more about our tailored plans, supporting our Year 6 students as they move on into Secondary.

Pop by and learn more about our Secondary programme and its strengths on Friday 12th May

ทางโรงเรียนรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับครอบครัวผู้ปกครองระดับชั้น Year 6 กลับสู่นอริชและมอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการเรียนการสอน สร้างขึ้นมาเพื่อนักเรียนระดับชั้น Year 6 โดยเฉพาะ ที่จะคอยสนับสนุนการเลื่อนชั้นของนักเรียนเข้าสู่ Secondary

ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการสอนหลักสูตรระดับชั้น Secondary และจุดแข็งของหลักสูตรไปด้วยกันในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคมนี้

#โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรบริติช #โรงเรียนนานาชาติพระราม2 #นอริช

#โรงเรียนนานาชาติ #britishschool #norwich #rama2 #bkk #openhouse

#internationalschool #samutsakhon #thebestvalueineducation