info@norwichschool.ac.th (+66) 2-451-1100 to 2

กิจกรรมวันนานาชาติ โรงเรียนนานาชาตินอริช ประจำปี 2024

We are excited to invite you to join us for a vibrant celebrations of cultures from around the world at our upcoming International Day event. Our school will come together to showcase the richness of cultural heritage. We encourage everyone to dress in traditional clothing from around the world!

ทางโรงเรียนรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เชิญนักเรียนมาร่วมกันเฉลิมฉลองวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยสีสันต่างๆ จากรอบทิศทั่วโลก ในกิจกรรมวันนานาชาติ โรงเรียนของเราจะมาร่วมกันแสดงความมั่งคั่งของมรดกทางวัฒนธรรม โดยขอเรียนเชิญให้นักเรียนทุกคนแต่งกายในเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

#SocialMediaChampion

#โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรบริติช #โรงเรียนนานาชาติพระราม2 #นอริช
#โรงเรียนนานาชาติ #britishschool #norwich #rama2 #bkk #openhouse
#internationalschool #samutsakhon #thebestvalueineducation